Tuin 'de Villa'
Tuin 'de Villa'
De ligging

De tuin ligt in het dorpje Persingen in de Ooijpolder bij Nijmegen, in het noord-oosten van het Circul van de Ooij. Het Circul van de Ooij is een kleikom ingesloten tussen de Stuwwal, de Duitse grens, de Waalbanddijk en de Groenlanden.  Persingen ligt centraal in het gebied. 
De Ooijpolder is onderdeel van het natuurgebied de Gelderse Poort.
Vanuit de tuin zijn verschillende landschapselementen, die dit natuurgebied zo bijzonder maken, te zien. Zo is de stuwwal steeds op de achtergrond aanwezig. Naast de tuin ligt een natuurgebiedje, dat bestaat uit een waterplas, een voormalige kleiput, een restant van de vroegere baksteenindustrie, met een wilgenbosje er omheen. Op andere plekken in de tuin is er een mooie doorkijk naar de voor Persingen zo karakteristieke monumentale witte terpboerderijen.
De tuin ligt tussen weilanden en maisvelden en in de verte zie je  de Waalbrug van Nijmegen.

Gedicht

Het gedicht de eer van Harry van  Kuyk lijkt wel voor deze plek geschreven. Het gedicht staat op een bord in de grassentuin.


de eer

tussen horizon
en ik,
met links de waal
en rechts een grens,
kort achter mij
een heuvelrug.

lig jij

als ooit een land
een huis geworden is
waarin gewoond mag worden,
heb ik de eer
er te verblijven.

Harry van Kuyk

paardenwei met op de achtergrond de stuwwal zicht vanuit de tuin op de waterplas van het buurperceel plas buurperceel terpboerderij in Wercheren/Persingen zicht op stuwwal vanuit achtertuin opvliegende ganzen in de winter in de verte ligt Nijmegen plas buurperceel in de winter
terpboerderijen in de winter